Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení


Prodej stavebního pozemku - Horní Jirčany

 NOVINKA 

Horní Jirčany

(okres Praha - západ)

 11.990.000 Kč

stavební pozemek - parc. č. 216/21 - 970  m2

Popis nemovitosti

Představuji Vám k prodeji stavební pozemek  o výměře 970 m2 v Horních Jirčanech, na Praze Západ, na krásném a klidném místě.

Podívejte se níže na video prohlídku a fotografie pozemku.

INFORMACE A MOŽNOSTI POZEMKU
Pozemek má rozlohu 970 m2, rozměry cca 42,6 m x 23 m,  je jižně orientovaný a nachází se v klidné části obce. V této části je vedená slepá silnice, tudíž je zde doprava minimální, k využití zejména pro místí majitele okolních rodinných domů. Na pozemku je možné postavit rodinný dům až o 2 bytových jednotkách se zastavitelností max. 30 % plochy pozemku (vč. přístřešků, teras, altánů a zahradních domků) a 60 % plochy pozemku bude využito pro zeleň.
Výškové omezení - přízemí, patro, podkroví, výška 9,5 m.
Pozemek je oplocený a vede k němu obecní přístupová asfaltová cesta.

Dle územního plánu se jedná o zastavitelnou plochu ve stabilizovaném území, určenou jako čistě obytné území BC -  bydlení v rodinných domech.

up_zakres

Hlavní využití:

Vhodné a převládající funkce:

Přípustné využití:

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
Obecní vodovod je na hranici pozemku - napojení je možné, elektřina ve sloupku na hranici pozemku, kanalizace tlaková - taktéž na hranici pozemku.

LOKALITA
Horní Jirčany spadají pod obecní úřad Jesenice, kde je veškerá občanská vybavenost a kam dojedete autem či autobusem cca za 6 minut.

Přímo v Horních Jirčanech jsou k dispozici jesličky, 2 dětská hřiště, restaurace a obchod.
Výhodou je také rychlá dostupnost metropole – nájezd na městský vnější okruh D0/E50 (rychlé spojení na D1 nebo D5).

Pro koupi pozemku Vám zajistím kompletní realitní a právní servis a v případě potřeby i výhodné financování hypotečním úvěrem.

Videoprohlídka

Územní plán

Kompletní znění územního plánu obce Horní Jirčany (spadající pod město Jesenice)
naleznete níže na odkaze:

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ JIRČANY

 

Výňatek z ÚP týkající se pozemku:

Článek 4 
Čisté obytné území (BC) 

1) Vzhledem k tomu, že části k.ú. Osnice a Zdiměřice jsou v ochranném pásmu Průhonického parku, jsou pro tyto části stanoveny zvláštní regulační podmínky. Tyto podmínky vycházejí z diferencovaného režimu památkového ochranného pásma zámku a parku Průhonice, zpracovaného ve spolupráci s Památkovým ústavem stř. Čech a projednaném s orgány památkové péče. Jsou promítnuty v regulativech BC1 – BC4. (viz následující článek). Regulativy tohoto článku se týkají příslušných území BC, která nejsou v uvedeném ochranném pásmu. 

2) Základní funkční využití: - zóna slouží k bydlení v rodinných domech. 

3) Vhodné a převládající funkce: - rodinné domy (izolované či dvojdomy – viz článek Vymezení některých pojmů) - vestavěné garáže; - veřejná prostranství včetně místních komunikací, pěších a cyklistických cest, dětských a rekreačních hřišť a ploch veřejné zeleně s prvky drobné architektury a mobiliáře - zeleň obytná, veřejná, ochranná (izolační). 

4) Přípustné funkce: - stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury - stávající stavby pro rodinnou rekreaci - stávající řadové rodinné domy - vodní plochy, vodní toky - bydlení v lokalitách Z4-10 a Z4-11 za podmínky, že bude při projektové přípravě v dalších správních řízeních prokázáno splnění podmínky hygienických limitů hluku ze silniční stavby Pražského okruhu dle nařízení vlády č.272/2011 Sb. - v rámci obytných objektů jako vedlejší funkce drobné služby (konzultační a poradenské činnosti, ordinace, ateliéry) - drobné provozovny živností – obchod a služby slučitelné s bydlením, které nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území, nevyvolávají zvýšené nároky na dopravní obsluhu a jejichž negativní účinky na životní prostředí nepřekračují přípustnou mez hygienických limitů uvedenou v příslušných předpisech - samostatně stojící garáže a parkovací plochy pro osobní automobily pouze v souvislosti se základním funkčním využitím - bazény na pozemcích rodinných domů
5) Nepřípustné funkce: - objekty, stavby a činnosti neuvedené jako vhodné a převládající funkce nebo přípustné funkce, tj. neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména: stavby pro chov dobytka, stavby pro skladování a výrobu, novostavby bytových domůa řadových rodinných domů s výjimkou dvojdomů, dopravní služby

 

6) Regulativy urbanistické koncepce:
- výměra stavebních parcel:
- min. 700 m2 pro samostatný rodinný dům o jedné bytové jednotce;
- min. 900 m2 pro samostatný rodinný dům o dvou bytových jednotkách; pozemek je
nadále nedělitelný;
-min. 1200 m2 pro samostatný rodinný dům o třech bytových jednotkách; pozemek je
nadále nedělitelný;
- min. 1 200 m2 pro rodinný dvojdům (pozemek je možné rozdělit
na dvě části tak, že na každé části (min. výměra 600 m) bude stát jedna polovina
dvojdomu – jeden řadový dům);
- koeficient zastavění max.30 % plochy pozemku; minimálně 60 % plochy pozemku bude
použito pro zeleň;
- do koeficientu zastavění pozemku se započítávají i veškeré přístřešky, zastřešené
terasy, altány a zahradní domky
- pro lokalitu Z4-28 se pro pozemky stávajících dvojdomů a řadových rodinných domů
stanovuje koeficient zeleně min. 40% plochy pozemku
- pro lokality Z4-10 a Z4-11 bude při projektové přípravě v dalších správních řízeních
prokázáno splnění podmínky hygienických limitů hluku ze silniční stavby Pražského
okruhu dle nařízení vlády č.272/2011 Sb.
- v lokalitě Z4-10 bude zachována prostupnost území do volné krajiny za účelem
obhospodařování pozemků
- pro stávající pozemky v zastavěném území neplatí regulativ minimální velikosti
pozemků, stávající stavební pozemky rodinných domů lze však dělit pouze za
předpokladu, že velikost každého ze vzniklých pozemků splňuje požadavek na
minimální výměru
- drobné provozovny (služby, apod.) mohou být umisťovány v rodinném domě nebo v
samostatných jednoduchých stavbách, nepřesahujících velikost rodinného domu
- odstavování vozidel zákazníků bude zajištěno v rámci vlastního pozemku
- odstavování vozidel na pozemku rodinného domu bude řešeno garážovými stáními
(jako součásti hlavní stavby nebo jako vedlejší stavba na pozemku rodinného domu)
nebo samostatně umístěnými odstavnými parkovacími stáními, a to v počtu 2 na jednu
bytovou jednotku
-výškové omezení rodinných domů: přízemí, patro, podkroví; výška 9,5 m

Kontaktujte mě prosím pro domluvení prohlídky:

 

Jana Krohová

723 403 403
jana.krohova@taurum.cz
www.janakrohova.cz

Jsem certifikovaná realitní specialistka.
Pro koupi tohoto pozemku Vám zajistím kompletní realitní a právní servis.
uprava_web_barvy
Podívejte se, jak pracuji při prodeji nemovitostí:

www.janakrohova.cz

TAURUM reality s.r.o.
Americká 1, 301 00 Plzeň

nebo vyplňte formulář níže, ozvu se vám...

Kontaktní formulář

Stáhnout PDF